Wijzigingen in richtlijnen CE-markering in aantocht

27 mei 2014 om 08:22

REGELGEVING – De EU heeft negen Nieuwe Aanpak Richtlijnen in lijn gebracht met het nieuwe wetgevingskader. Het gaat vooral om richtlijnen voor CE-markering. Definities en (administratieve) procedures die nu soms per richtlijn afwijken, zijn zoveel mogelijk uniform gemaakt voor alle EU-lidstaten. Nederland moet vóór 20 april 2016 de richtlijnen opnemen in de nationale wetgeving.

De nieuwe richtlijnen gelden voor:

 • meetinstrumenten
 • niet-automatische weegwerktuigen
 • drukvaten van eenvoudige vorm
 • liften
 • apparatuur in explosieve omgeving
 • laagspanning
 • elektromagnetische compatibiliteit
 • explosieven voor civiel gebruik
 • pyrotechnische artikelen.

Goederen die voldoen aan de oude richtlijn mogen overal in de EU worden aangeboden of in gebruik worden genomen als deze vóór 20 april 2016 in de handel zijn gebracht. Dat houdt in dat:

 • Ondernemers hun producten op de markt kunnen brengen onder de oude richtlijn.
 • Distributeurs producten die zich nog in de distributieketen bevinden gewoon kunnen blijven verkopen.