Basiscontract arbodienstverlening


5 juli 2017 om 14:08

Wat is een basiscontract arbodienstverlening?
Het basiscontract is een verplichte overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners. Hierin is de manier van ondersteuning vastgelegd, het bevat de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening. In de contracten kunnen uiteraard meer afspraken gemaakt worden, conform de wensen van de werkgever.
Lees verder