Arbeidsdeskundig advies

Abilities Employment Services kan bij het voorkomen van of begeleiden bij ziekteverzuim arbeidsdeskundige ondersteuning bieden op het gebied van:

Arbeidsdeskundig onderzoek
Op basis van de mogelijkheden en beperkingen van een medewerker, die met klachten is uitgevallen, stelt de arbeidsdeskundige van Abilities Employment Services een advies op, waarin de mogelijkheden van de medewerker met zijn beperkingen bij de eigen of een andere werkgever aangegeven worden.

Poortwachtertoets
Bij langdurig verzuim van een medewerker kan de arbeidsdeskundige van Abilities Employment Services onderzoeken of de juiste stappen (op tijd) genomen zijn in het re-integratieproces en over de nog te ondernemen activiteiten om het proces op gang te houden. Het is een soort second opinion of Poortwachtertoets en kan op ieder moment ingezet worden, bijvoorbeeld op het moment dat partijen niet weten hoe zij nu verder moeten, of tijdens de 1e jaarsevaluatie of bij de WIA-aanvraag.

Deskundigenoordeel
Wanneer werkgever en/of medewerker het niet eens zijn over het re-integratieproces/verzuim-begeleiding of als de re-integratie stagneert, kan Abilities Employment Services voor werkgever en/of medewerker bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Ook kan een deskundigenoordeel bij de 1e jaarsevaluatie aangevraagd worden, zodat de activiteiten in het re-integratieproces eventueel bijgesteld kunnen worden.

Ontwikkelingen
De wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wijzigt snel en heeft voor werkgevers en hun medewerkers vaak grote gevolgen. De arbeidsdeskundige van Abilities Employment Services houdt deze ontwikkelingen goed bij en geeft regelmatig voorlichting aan bedrijven en hun medewerkers over alle veranderingen, die te maken hebben met ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen snel anticiperen op de gevolgen en werkgevers en hun medewerkers daardoor goed ondersteunen en adviseren.

Neem voor meer informatie contact met ons op.