Arbo & verzuimabonnement

Binnen het Arbo & Verzuimabonnement zorgt Abilities Employment Services vanaf de eerste ziektedag voor begeleiding door een professionele casemanager, die het proces van a tot z bewaakt en contacten onderhoudt met alle betrokken partijen. Daarnaast schakelen wij, op het moment waarop dit nodig is, een bedrijfsarts in voor de medische beoordeling van het ziektegeval.

Het Arbo & Verzuimabonnement van Abilities Employment Services kent verschillende abonnementsvormen, die naar behoefte kunnen worden ingevuld. De abonnementen variëren van een abonnement op verrichtingenbasis tot een volledig pakket aan ondersteunende dienstverlening. Ook is het mogelijk maatwerk te leveren of onderdelen uit ons Arbo & Verzuimabonnement op uur- of offertebasis af te nemen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.