Risico-inventarisatie en –evaluatie


De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Een veilige en gezonde werkplek draagt bij aan uw zakelijke succes
Met een RI&E van ArboNed bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Inventariseren risico’s
De RI&E start met het inventariseren van de risico’s. We kijken dan bijvoorbeeld naar de machineveiligheid, de verlichting en het geluid. En hoe het gesteld is met de werkdruk en de lichamelijke belasting. Na de inventarisatie maken we samen met u een plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren. Deze zetten we direct om in acties. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E kennen wij specialisten die specifieke risico’s aanpakken zoals: geluid, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, werken met machines, klimaat en infecties. Zo stelt de RI&E u in staat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren

Uitvoering en toetsing RI&E
Neem contact met ons op als u hierover verder van gedachten wil wisselen. Wij helpen u graag op weg met het in orde maken van uw RI&E!