Wet verbetering poortwachter

In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) hebben werkgever en medewerker gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid voor het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim en wordt van hen verwacht dat zij beiden een actieve rol hebben bij de reintegratie van de medewerker. De WVP brengt een groot aantal activiteiten en verplichtingen met zich mee die bovendien, wanneer werkgever en/of medewerker hier niet of niet tijdig aan voldoen, sancties tot gevolg hebben.

Door onze samenwerking met een geselecteerd aantal gecertificeerde arbodiensten kunnen wij binnen de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter werkgevers en hun zieke medewerkers optimaal ondersteunen, door het efficiënt en effectief inzetten van de juiste deskundigheid. Door vroegtijdig en met de juiste middelen aan de slag te gaan, is de kans groot dat de medewerker eerder terugkeert naar het werk.

Neem voor meer informatie contact met ons op.